Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych

W takich kwestiach, jak analiza potrzeb szkoleniowych, warto jest skorzystać z pomocy specjalisty. Większość firm zatrudnia lub cyklicznie wynajmuje specjalistów ds. szkoleń. Osoby takie są odpowiedzialne za identyfikację potrzeb szkoleniowych, dedykowanych konkretnej branży oraz działalności, jak również za organizację i przeprowadzenie szkoleń. Ponadto, wiele właścicieli pragnie także zweryfikować oraz ocenić efekty przeprowadzonego szkolenia, w postaci egzaminu wewnętrznego. Takimi sprawami również zajmuje się specjalista ds. szkoleń. Obecnie zapotrzebowanie rynkowe na tego typu specjalistów jest bardzo duże. Wynika to głównie z dynamicznego rozwoju gospodarki oraz nieustannej potrzeby dostosowania się do aktualnych wymogów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wielu instytucjach szkolenia są nieodzownym  elementem, który warunkuje ich przetrwanie. Otoczenie rynkowe oraz konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach odpowiedni poziom wiedzy oraz aktualizację, posiadanych przez ich pracowników, umiejętności. Szkolenia podnoszą kompetencje zespołu pracowniczego oraz wspomagają w efektywny rozwój danej firmy.

Klucz do rozwoju przedsiębiorstwa – analiza potrzeb szkoleniowych

Dawniej, szkolenia traktowane były, jak zło konieczne. Wiele osób uczestniczyło w nich z przymusu lub chęci oderwania się od codziennych obowiązków pracowniczych. Dzisiaj, to możliwość  zdobycia  nowych umiejętności oraz podniesienia własnych kompetencji. Wielu pracowników, z własnej inicjatywy, uczestniczy w szkoleniach, ponieważ dostrzega, iż wiedza, wyniesiona z okresu studiów, nie zawsze jest adekwatna i wystarczająca do pełnienia danej funkcji. Szkolenie to także szansa na bycie bardzie atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy i zdobycie lepszej, intratnej posady w przyszłości. Specjalista ds. szkoleń powinien cechować się doskonałą umiejętnością organizacji pracy oraz planowania działań. Powinien umieć dokonywać oceny zasadności danego szkolenia oraz jego finalnych efektów. Mając na uwadze dobro przedsiębiorcy, specjalista powinien dopasować rodzaj i tematykę szkoleń do danej branży oraz umiejętności zespołu pracowniczego.

Pamiętajmy, iż na specjaliście ds. szkoleń ciąży obowiązek rzetelnego oraz solidnego zorganizowania całego cyklu szkoleniowego, który niejednokrotnie podzielony jest na kilka etapów. Ponadto liczą się efekty szkolenia. Gdy zabraknie tych pozytywnych, właściciel przedsiębiorstwa może zaniechać dalszej współpracy z danym specjalistą, nie widząc sensu w jego działaniach.

specjalista ds. szkoleń, specjalista szkoleń, specjalista ds. szkoleń kurs, specjalista ds. szkoleń kurs online

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X