Delegowanie zadań

Delegowanie zadań – trudne umiejętności współczesnego menedżera.

Delegowanie zadań – wyzwanie współczesnego menedżera

Motto:
“Nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić sami. Pozwól innym aby ci pomogli.”

Częstym problemem HR-owców jest to, iż większość menedżerów, kierowników zespołów i innych pracowników zarządzających zespołem czuje się przeciążona. Co wtedy powinien zrobić specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi? Spróbować znaleźć rozwiązanie i podpowiedzieć go szefowi

Najlepszym sposobem wydajniejszej pracy i współodpowiedzialności pracowników jest delegowanie zadań. Jednakże częściej niż z delegowaniem, spotkamy się z twierdzeniami kierowników typu: „sam to zrobię najlepiej”. To typowe wyrażenie menedżera, który boi się delegować zadania służbowe lub nie zna sposobów delegowania. Zespół prowadzony jest przez tego typu szefa, jest od niego całkowicie uzależniony. Ta sytuacja nie jest dobra dla żadnej ze stron, ponieważ zmniejsza samodzielność członków zespołu, a jednocześnie zwiększa fizyczne i mentalne obciążenie menedżera. W momencie, kiedy obciążenie to osiąga poziom krytyczny, szef ma jeszcze tylko dwie opcje – pozwolić na to żeby to obciążenie go zniszczyło, lub nauczyć się część tego ciężaru i zadań delegować.

Co to właściwie jest delegowanie zadań?

Delegowanie jest procesem, w którym menedżerowie dzielą się władzą z podwładnymi. Nie nakładają na współpracowników jedynie zadań, ale również upoważniają ich, aby poprzez własne działania tworzyli odpowiednie środowisko informacyjne i organizacyjne do realizacji tych zadań. D

Delegowanie przynosi wiele korzyści dla firmy i procesu decyzyjnego. Są to przede wszystkim:

  • więcej czasu na ważne rzeczy
  • więcej wykonanej pracy w krótszym czasie
  • nowe pomysły i podejścia
  • rozwój kompetencji pracowników
  • motywowanie pracowników
  • łatwiejsza ocena pracowników
  • łatwiejsza kontrola
  • unikanie stagnacji

Delegowania można się nauczyć, nie jest to jednak łatwa sprawa, ponieważ trzeba przede wszystkim zmienić własne podejście do obowiązków i pracowników

Delegowanie zadań w 5 krokach

Krok 1. Wyznaczanie granic – co zostawiamy do zrobienia sobie a czego się „pozbywamy“

Krok 2. Stworzenie planu podziału obowiązków

Krok 3. Wybór odpowiednich osób na które będziemy delegować zadania

Krok 4. Ustalenie celów i zakresu odpowiedzialności

Krok 5.  Kontrola wyników

Jak widać podstawowe zasady są proste trzeba jednak wiedzieć jak wprowadzić je w życie

Dobry menadżer który deleguje zadania również w różnych formach motywuje pracowników do ich wykonania.

Są to umiejętności, które każdy dobry menadżer powinien posiąść. W tym celu najlepiej skorzystać  z bogatej oferty nowoczesnych szkoleń e-learningowych. Takie wysokiej jakości szkolenia przez internet można znaleźć na stronie platforma.mg-edu.pl.

7 lutego 2019
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X