Jak rozwiązywać konflikty w pracy

Specjalista zarządzania zasobami ludzkimi ma za zadanie dbać o dobrą atmosferę pracy i reagować na pojawiające się konflikty

Jak rozwiązywać konflikty w pracy

Odpowiadając na pytanie,  jak rozwiązywać konflikty w pracy, warto przede wszystkim uzmysłowić sobie, czym tak naprawdę jest konflikt.

Może on wynikać z wielu różnych powodów oraz być generowany przez osobowość, temperament oraz charakter danego pracownika. Dobry specjalista ds. personalnych, już w trakcie procesu rekrutacyjnego powinien właściwie ocenić cechy osobowościowe danego kandydata. Bywa, że już na początku osoba taka prezentuje postawę roszczeniową, jest arogancka, pewna siebie i łatwo ulega emocjom. Mimo posiadanych kwalifikacji, jej charakter może przeszkadzać w kontaktach z innymi pracownikami i wpływać na ogólną atmosferę w danej firmie. Ponadto  podczas rozmowy kwalifikacyjnej można za pomocą testów wychwycić pewne niuanse, świadczące o tym, iż dana osoba lubi rozsiewać i podsycać plotki, stosować donosy oraz wprowadzać niezdrową rywalizację.

Prosta recepta na to, jak rozwiązywać konflikty w pracy

Specjalista ds. zarządzania personelem to także osoba, która znajduje rozwiązania w kwestii  zaistniałych konfliktów między pracownikami. Jego postawa powinna być neutralna, ocena sytuacji chłodna oraz obiektywna. Co ważne, osoba taka nie może personalnie angażować się w dany konflikt oraz jeszcze bardziej go podsycać. Dobry menadżer to osoba, która potrafi wysłuchać obu zwaśnionych stron i doprowadzić do jakiegoś sensownego konsensusu. Kluczowa jest tu umiejętność negocjacji. Menadżer to także osoba, która powinna umieć odpowiednio cenić zachowanie danego pracownika. Jeśli jest on źródłem stałych konfliktów, to zasadne jest jego upomnienie lub też rozmowa dyscyplinująca.

Należy pamiętać, iż specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi nie może aprobować niewłaściwych zachowań wśród swojego zespołu pracowniczego. Zaliczamy do nich: notoryczne plotkowanie, oczernianie, próby skłócania danych osób ze sobą, donosicielstwo oraz utrudnianie pracy innym członkom zespołu. Rolą menadżera jest nie tylko negocjowanie, ale i reagowanie na tego typu zachowania, w trybie natychmiastowym.

 

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X