Koordynator projektów unijnych

Koordynator projektów – charakterystyka zawodu

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie są fenomenem naszych czasów – umożliwiają różnym podmiotom (samorządom, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym) realizację różnorodnych przedsięwzięć, których nie mogliby w tym wymiarze nigdy sami sfinansować.

Na działania z perspektywy finansowej 2014 – 2020 Polska otrzyma do 2023 roku ponad 82 miliardy euro, czyli 350 miliardów złotych, które będą wydatkowali poszczególni beneficjenci środków UE.

Pieniądze do wydania są rzeczywiście ogromne. Już teraz realizowanych jest mnóstwo projektów dofinansowanych ze środków UE.  Ilość projektów i ich rozmach powodują, iż na rynku narasta niedostatek osób, które są profesjonalnie przygotowane  do zarządzania i  realizacji projektów unijnych.

Dobrze przygotowany koordynator projektów unijnych (kod zawodu: 242102) jest obecnie bardzo poszukiwany, a w wielu województwach jest to zawód bardzo deficytowy na rynku pracy.

Koordynator projektów

Koordynator projektów unijnych zajmuje się planowaniem zarządzaniem i nadzorowaniem realizacji projektów unijnych.

Na tym stanowisku niezbędne jest wyższe wykształcenie oraz szeroka wiedza zarówno z zasad realizacji projektów, wydatkowania i rozliczania funduszy, jak również z zarządzania zespołem pracowników i praktycznej znajomości procedur.

Koordynator projektów UE odpowiada za prawidłowość realizacji wskaźników, dotrzymywanie harmonogramu realizacji oraz zgodne z wytycznymi wydatkowanie środków finansowych. Na jego barkach często spoczywa los organizacji, która otrzymała dotację

W zamian za tak tą odpowiedzialność pracodawcy oferują koordynatorom często ponadstandardowe wynagrodzenie – przewyższające często 5 tysięcy złotych.

Aby jednak otrzymywać taką pensję, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne.
W związku z tym wraz EU-expert stworzyliśmy kurs online, który przygotowuje do podjęcia tej odpowiedzialnej i bardzo fascynującej pracy.

Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na kurs: Zobacz szczegóły

28 kwietnia 2017
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X