Model kompetencyjny w organizacji

Model kompetencyjny w organizacji – cel wdrażania

Kompetencje w swojej definicji zawierają zespół cech i zachowań, które są istotne w funkcjonowaniu konkretnej organizacji. Wśród kompetencji pracowników wyróżnić możemy: umiejętności, uzdolnienia, wiedzę, osobowość, wyznawane zasady i zainteresowania. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji swoje zastosowanie znajduje tworzenie modelu kompetencyjnego, jaki jest cel jego wdrażania? Sprawdźcie.

Tworzenie modelu kompetencyjnego

Model kompetencyjny organizacja może przygotować samodzielnie, może również go kupić. Jego budowanie w uproszczeniu można przedstawić w kilku krokach. Pierwszym krokiem jest zebranie i wypisanie wszystkich najważniejszych kompetencji ważnych dla całej organizacji jak i dla poszczególnych stanowisk. W kolejnym kroku następuje opis zachowań, będących przykładem wykorzystania danej umiejętności, dopasowując je do ilościowego lub jakościowego modelu. Następnie zostaje ustalony wymagany poziom kompetencji dla każdego stanowiska, żeby ostatecznie dokonać walidacji modelu i wdrożyć go w strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Zalety wdrożenia modelu kompetencyjnego

Tworzenie modelu ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny efektywności pracy oraz jej jakości. Stosowanie modeli kompetencyjnych pozwala firmie korzystać ze wspólnych kryteriów decyzyjnych w obszarze zarządzania personelem.

Obszary działania modelu kompetencyjnego to przede wszystkim

  • Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy – opis kompetencji pozwala stworzyć szczegółowy profil kandydata oraz wykorzystać odpowiednie narzędzie rekrutacyjne oraz selekcyjne. Mając zbiór wymaganych kompetencji, łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata.
  • Ocena pracowników – wprowadzony model pozwala na łatwiejsze przeprowadzenie projektów audytowych (AC/DC) oraz systemów oceny pracowników gdzie i tak muszą być ustalone kompetencje pracowników
  • Rozwój i szkolenie pracowników – stosując model kompetencyjny można znaleźć luki kompetencyjne oraz nadwyżki, co daje managerom informacje kogo i na jakie szkolenie wysłać.
  • Motywowanie i wynagradzanie pracowników – wprowadzenie powyższego modelu znajduje również swoje zastosowanie w trakcie planowania awansów, podwyżek oraz motywowania pracowników do wspinania się po szczeblach kariery – znają wymagane kompetencje na wyższych stanowiskach.

Podsumowując, model kompetencyjny to niezwykle pomocne narzędzie HR. Dostarcza ono kadrze zarządzającej ważnych przekrojowych informacji na temat pracowników oraz pozwala podjąć dalsze działania w zakresie naboru pracowników, ocen okresowych czy też planowania rozwoju pracowników. Chcesz efektywnie zarządzać zespołem, skorzystaj z certyfikowanego kursu online dla kadry zarządzającej.

2 sierpnia 2019
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X