Nauka przez internet – wyzwanie dla współczesnego rynku pracy

Nauka przez internet czyli e-learning jest wyzwaniem dla współczesnego rynku pracy

Współczesny rynek pracy wymaga od każdego pracownika konieczności samorozwoju i doskonalenia zawodowego. Niestety tylko 3,9% dorosłych Polaków, według badań Deloitte uczestniczy aktywnie w kształceniu ustawicznym, kiedy norma unijna wynosi ponad 12%

Konieczność dostosowania się do dynamicznych zmian w gospodarce (tzw. wymogów Gospodarka 4.0), spowoduje konieczność nabywania przez pracowników i kadrę zarządzającą coraz to nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Aby utrzymać lub poprawić swoją pozycję na rynku pracy niezbędne już dziś jest uczestnictwo w różnego rodzaju kurach i szkoleniach

Nauka przez internet

Już teraz naprzeciw tym wyzwaniom staje nowoczesna forma nauki czyli kursy i szkolenia przez internet. Zdobywają one coraz większą popularność, szczególnie wśród osób z małych miast i wsi, oddalonych od większych centrów naukowych. Kursy internetowe pozwalają przede wszystkim na nabycie nowych, rynkowych kompetencji i kwalifikacji z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Coraz bardziej rozbudowana lista dostępnych kursów i szkoleń elearningowych, pozwoli praktyczne każdemu na znalezienie dla siebie odpowiedniej oferty kształcenia.

Co wybrać?

Przy wyborze kursu lub szkolenia przez internet, należy przede wszystkim kierować się naszymi aktualnymi i przyszłymi potrzebami. Warto w tym miejscu zapoznać się z ofertami firm, które posiadają duże doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń przez internet, a także takich które oferują dokumenty honorowane na rynku np. zaświadczenie zgodnie ze wzorem MEN.

Te wszystkie cechy posiadają kursy i szkolenia oferowane przez Centrum Szkoleń MG -edu na stronie platforma.mg-edu.pl. Warto skorzystać już dziś, dla poprawy własnej sytuacji na rynku pracy w dobie dynamicznych zmian.

21 września 2018
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X