Poczucie własnej wartości – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały w wyniku dokonania samooceny. To co o sobie myślimy i jak się odczuwamy wpływa na nasz nastrój oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres naszych zachowań osobistych i społecznych.

Poczucie własnej wartości przejawia się w tym:

  • Co myślimy o sobie
  • Jak traktujemy samych siebie
  • Jak postrzegamy się w relacjach z innymi
  • Jak podchodzimy do swoich umiejętności
  • Co do siebie czujemy
  • Do czego dajemy sobie prawo

Rodzaje poczucia własnej wartości:

  • Nadęte charakteryzuje osoby, które myślą, że są lepsze od innych, wszystko wiedzą najlepiej, nie docierają do nich żadne krytyczne uwagi.
  • Niskie charakteryzujące osoby, które nie doceniają się, czują ogromny lęk przed niewypełnieniem zadania, stale w siebie nie wierzą.
  • Wysokie które charakteryzuje osoby z dobrym samopoczuciem, optymizmem, niskim poziomem lęku, zaufaniem do siebie.

Jak zadbać o wysoką samoocenę?

Warunkiem podniesienia samooceny jest lepsze poznanie siebie, a szczególnie – poznanie mocnych stron swojej osobowości. W budowaniu pozytywnej samooceny konieczne jest wykształcenie w sobie nastawienia na ciągłe doskonalenie się. Zdobyte kompetencje wzmacniają pozytywny obraz siebie – poczucie własnej wartości i skuteczności. Dlatego też podnoszenie swoich kwalifikacji na szkoleniach i kursach może pozytywnie wpłynąć na nasz obraz samego siebie.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X