Podnoszenie kompetencji przez osoby dorosłe.

Czym są kompetencje i dlaczego powinniśmy dbać o ich podnoszenie w dorosłym życiu?

Czym są kompetencje?

Definiując kompetencje zawodowe możemy stwierdzić, że jest to zestaw wiedzy z danego zakresu, umiejętności  oraz naszej postawy czyli gotowości i chęci wykorzystania jej w codziennej pracy. Ale aby móc dbać o kompetencje zawodowe musimy rozwijać swoje kompetencje osobiste. To one decydują o naszym rozwoju zawodowym, dążeniu do realizacji celów i zadań. Dzięki rozwiniętym kompetencjom osobistym jesteśmy gotowi do uczenia się, otwarci na zmiany potrafimy szybko podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, zarządzać swoim czasem czy radzić sobie ze stresem.

Dlaczego należy inwestować w swoje kompetencje?

Osoby dorosłe po ukończeniu edukacji formalnej zapominają, że bardzo ważne dla ich rozwoju jest stałe podnoszenie kompetencji zawodowych na studiach, kursach i szkoleniach.

W naszym kraju osoby dorosłe są mało zaangażowane w inwestowanie w siebie i swoją wiedzę, dlatego też na tle innych krajów Unii Europejskiej charakteryzujemy się wyjątkowo niskim uczestnictwem dorosłych w kształceniu przez całe życie (Long Life Learning).

A przecież człowiek stale uczący się podnosi swoją wartość na rynku pracy, staje się bardziej otwarty na nowe możliwości, potrafi dostosować się do dynamicznego rynku. Dla aktualnego czy przyszłego pracodawcy ukazuje się jako osoba ambitna, otwarta na nowe wyzwania, chętna do zdobywania nowej wiedzy.

 

Jeśli więc jesteś osobą poszukującą pracy lub chcesz być ekspertem w swojej dziedzinie musisz mieć świadomość, że kursy, szkolenia, studia podyplomowe oraz każda inna aktywność w kierunku zdobywania nowej wiedzy jest dla Ciebie inwestycją. Inwestycją w siebie!

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X