Rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym

Rozwiązywanie konfliktów w zespole pracowniczym

Zarządzanie zespołem współpracowników nie jest łatwym zadaniem, nie zawsze bowiem grupa ludzi jest w stanie pracować w pełnej zgodzie, niestety zdarzają się również konflikty. Czy jednak spory między pracownikami muszą być czymś złym? Okazuje się, że odpowiednio przeanalizowany i rozwiązany konflikt może stwarzać motywację do zmian, dalszego rozwoju firmy czy poprawę komunikacji. Jak zatem działać, aby powstały konflikt nie miał siły niszczycielskiej, ale przyczyniał się do pozytywnych zmian? Oto kilka wskazówek dla kadry zarządzającej.

Analiza konfliktu

Przyczyn sporów między pracownikami może być wiele, dlatego dobry manager właśnie tym powinien się sugerować rozpoczynając analizę, która ułatwi rozwiązywanie konfliktów. Napięte stosunki mogą mieć swoje źródło zarówno w różnicach osobowości, swoich racjach, sposobie pracy, ale także w czynnikach zewnętrznych tj. problemy rodzinne, aktualne obowiązki w pracy, nadmiar zadań do wykonania. Dobry manager bierze pod uwagę nie tylko konfrontację stanowisk i rozmowę z członkami zespołu, ale również wiele czynników, które mogły na tą sytuację wpłynąć. Jeśli wstępna analiza wskazuje na złożoność konfliktu, angażującego kilka lub kilkanaście osób warto skorzystać z pomocy ekspertów, trenerów czy coachów. Jako ekspertom z zewnątrz łatwiej im będzie zdiagnozować źródło konfliktu oraz zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Rozwiązywanie konfliktów – strategie

Metody rozwiązywania konfliktów mogą być różne, możemy wśród nich wyróżnić takie zachowania jak:

  • unikanie
  • rywalizacja
  • kompromis
  • adaptacja
  • współpraca
UNIKANIE

Osoby stosujące strategię unikania udają, że konflikt nie istnieje, wykazują brak reakcji. Ma to miejsce w sytuacji kiedy jedna strona jest silniejsza od drugiej bądź od niej zależna. Niestety takie zachowanie prowadzi jedynie do rozciągnięcia się konfliktu w czasie.

RYWALIZACJA

Strategia rywalizacji charakteryzuje się podjęciem działań zmierzających za wszelką cenę do uznania swoich racji. W tej sytuacji kiedy liczy się tylko osiągnięcie swojego celu, osoby działające w sporze są skłonne nawet do rezygnacji z relacji z drugą osobą. Konflikt taki nierzadko przedłuża się w czasie.

KOMPROMIS

W przypadku kompromisu zachodzi sytuacja kiedy to obie strony są w stanie zrezygnować z pewnych oczekiwań, celów czy interesów, aby uzyskać inne, dzięki czemu możliwe jest zawarcie porozumienia.

ADAPTACJA

W strategii adaptacji mamy do czynienia z ustąpieniem i przystosowaniem się do sytuacji co oznacza, że osoba korzystająca z tej opcji, całkowicie przyjmuje racje i stanowisko drugiej osoby. W tej sytuacji możliwe jest zachowanie pozytywnych relacji z partnerem oraz uniknięcie silnych emocji towarzyszących pozostałym strategiom. Rozwiązywanie konfliktów tym sposobem może również spowodować, że druga strona dostrzeże dobre intencje i w kolejnej trudnej sytuacji będziemy mogli liczyć na jakieś ustępstwo z jego strony. Choć jedno ustępstwo może nieść za sobą oczekiwanie na kolejne.

WSPÓŁPRACA

Strategia, w której wygrane są obie strony to oczywiście współpraca, której założeniem jest zrealizowanie swoich planów przez każdą ze stron, nie naruszając przy tym interesów drugiej strony.

Rozwiązywanie konfliktów – podstawowe zasady

  1. Sytuacje konfliktowe to powszechne i normalne zjawisko dlatego miej do nich właśnie takie podejście.
  2. Efektywne rozwiązanie konfliktu możliwe jest jedynie dzięki kontrolowaniu swoich emocji i zachowaniu obiektywnego postrzegania siebie i drugiej strony.
  3. Aby wybrać najlepszy sposób rozwiązania konfliktu konieczne jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji, rozmowa z drugą osobą i poznanie stanowiska.
  4. Jak tylko to możliwe stosuj strategie, które mają na celu rozwiązanie problemu i uspokojenie się.
  5. Nie zapominaj o wzajemnym szacunku dla siebie i swojego rozmówcy, a także unikaj zachowań, których może później żałować.Na koniec najważniejsze – pozytywne nastawienie do sytuacji konfliktowej.

Rozwiązywanie konfliktów – podsumowanie

Wszystkie konflikty są możliwe do rozwiązania dlatego, aby efektywnie i profesjonalnie zarządzać swoim personelem, trzeba ciągle doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Aby oszczędzić czas i pieniądze można korzystać z dostępnych na rynku kursów i szkoleń online dotyczących efektywnego zarządzania swoimi podwładnymi.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X