Czym na co dzień zajmuje się specjalista rekrutacji?

Specjalista rekrutacji to osoba odpowiedzialna w firmach za pozyskiwanie nowych pracowników oraz prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Ale czy to jej jedyny obowiązek?

Czym na co dzień zajmuje się specjalista do spraw rekrutacji pracowników?

Zgodnie z klasyfikacją zawodów, specjalista rekrutacji zajmuje się identyfikowaniem wymagań, ograniczeń i przesłanek do prowadzenia procesu rekrutacji w firmach. Do jego codziennych zadań na pewno należy zaliczyć zbieranie informacji na temat rynku pracy, sposobów pozyskiwania pracowników czy aktualnych trendów rekrutacyjnych.

Na potrzeby wykonywania swoich zadań specjalista rekrutacji:

  • tworzy opisy stanowisk pracy, dzięki którym jest w stanie przygotować odpowiednie procedury rekrutacji na dane stanowisko
  • identyfikuje wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w procesie rekrutacji
  • tworzy odpowiednie dla danej firmy procedury wyboru i doboru pracowników
  • przeprowadza proces selekcji złożonych dokumentów aplikacyjnych
  • prowadzi rozmowy kwalifikacyjne
  • przeprowadza testy kandydatów do pracy

Specjalista rekrutacji zadania dodatkowe

Specjalista rekrutacji współpracuje ściśle z innymi działami firmy tworząc politykę zatrudnieniową. Stale współpracuje z dyrekcją w określaniu polityki przemieszczeń kadrowych i awansów. Po etapie rekrutacji i zatrudnieniu nowej osoby kieruje procesem adaptacji nowego pracownika przydzielając mu odpowiednich pracowników do wprowadzenia do firmy i zadań zawodowych.

Specjalista rekrutacji – niezbędne umiejętności i kwalifikacje

Specjalista rekrutacji to osoba, która musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Najlepiej jeśli są to ukończone studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub doradztwo zawodowe. Mając jednak ukończone studia na innym kierunku można nabyć odpowiednią wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Odpowiednie kursy zawodowe pozwalają na nabycie wiedzy z zakresu HR, prawa pracy, a szkolenia miękkie wymaganych kompetencji interpersonalnych. Podstawą w tej pracy jest  chęć do ciągłego dokształcania się.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X