Płaca minimalna w 2021 – ile wyniesie wynagrodzenie w nowym roku

Już wiadomo jaka będzie płaca minimalna w 2021

Płaca minimalna w 2021 roku

Wynagrodzenie jest to świadczenie, które pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę, odpowiednio do rodzaju tej pracy, ilości oraz jakości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. wiadomo już, że płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2800 zł brutto.

Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2061,67 zł. Całkowity koszt pracodawcy przy 2% składce na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie 3382,68 zł

Minimalna stawka godzinowa w górę

Od 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub wykonania usługi za swoją pracę mają zagwarantowaną ustawą minimalną stawkę godzinową.

Minimalna stawka ma być corocznie uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto.

Minimalna stawką godzinowa dotyczy osób:

– wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia 734 kc
– świadczących usługi na podstawie art.750 kc
– samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo

Płaca minimalna w 2021 roku ma wpływ na inne składniki wynagrodzenia

Wysokość kwoty wynagrodzenia minimalnego wpływa na inne składniki wynagrodzenia, wysokość odpraw czy zasiłków m.in.:

  1. Dodatek za pracę w porze nocnej
  2. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń
  3. Odprawę z tytułu zwolnień grupowych
  4. Wysokość minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju
  5. Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminację czy mobbing
  6. Wysokość minimalnego zasiłku chorobowego
  7. Kwoty refundacji wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje na temat wyliczania wynagrodzenia oferujemy kurs Specjalista kadr i płac

7 października 2020
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X