Zasady redagowania pism w praktyce

Zasady redagowania pism powinien obowiązkowo znać każdy pracownik administracji czy też pracownik biurowy. Ale nie tylko w tych zawodach jest to konieczne. Każdy dorosły obywatel, który zapewne wiele razy w swoim życiu spotka się z potrzebą wytworzenia jakiegoś dokumentu do urzędu  powinien zadbać  o poznanie norm w redagowaniu pism. Wielu dorosłych ludzi ma problem z napisaniem logicznym i uporządkowanym

Części składowe pism według polskiej normy

Profesjonalnie zredagowane pismo zawiera ściśle określone części składowe. W Polsce obowiązuje Polska Norma (PN), która wyodrębnia następujące części składowe pisma:

 • Nagłówek
 • Data
 • Nazwa i adres odbiorcy
 • Numer pisma
 • Określenie przedmiotu sprawy
 • Treść
 • Podpis
 • Załączniki

Rozmieszczenie poszczególnych części na papierze jest uzależnione od układu graficznego jaki wybieramy do napisania pisma. Warto pamiętać, że polskie i zachodnioeuropejskie układy graficzne, znacznie różnią się miedzy sobą. Dlatego też w zależności do kogo kierujemy dane pismo, należy użyć odpowiedniego układu graficznego.

Podstawowe zasady redagowania pism urzędowych

Bez względu na to do kogo adresujemy przygotowany dokument, musimy pamiętać, że każde pismo:

 • powinno być przejrzyste graficznie
 • powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do załatwienia sprawy
 • powinno zawierać odpowiednie argumenty w uzasadnieniu
 • powinno być sformułowane w sposób zwięzły i ścisły
 • powinno być zrozumiałe dla adresata
 • powinno dotyczyć jednej sprawy

Chcąc poznać szczegółowe szczegółowo normy, zasady, formy i części składowe warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia w tym zakresie. Polecamy kurs Redagowanie pism urzędowych w formie online. Nauka dostępna jest 24 godziny na dobę, można więc bez najmniejszych problemów pogodzić ją z codziennymi zajęciami.

16 sierpnia 2018
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X