Jak budować zespół projektowy?

Jak budować zespół projektowy?

Firmy, które podejmują się realizacji projektów unijnych, aby wcielić w życie wszystkie założenia znajdujące się w projekcie potrzebują wyspecjalizowanego zespołu projektowego.

Przygotowując projekt nie ma jeszcze konieczności kompletowania całego zespołu projektowego. Można jednak zająć się określeniem jego struktury, ustalić ile dokładnie osób będziemy potrzebowali, jakie powinni posiadać kwalifikacje, doświadczenie czy predyspozycje, aby realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. Ustalenie powyższych wytycznych pozwoli nam następnie na rozpoczęcie procesu rekrutacji.

Zespół projektowy – kompetencje to nie wszystko

Przy budowaniu zespołu projektowego najważniejsza jest wiedza i umiejętności, ale z uwagi na specyfikę pracy projektowej gdzie ściśle trzeba dążyć do osiągnięcia rezultatów, często pod presją czasu i w stresie ważna jest również osobowość osób wchodzących w jej skład. Takie osoby, które będą działały na co dzień wspólnie powinny:
– umieć pracować zespołowo
– być bezkonfliktowe i lojalne wobec siebie
– opcjonalnie mieć zbliżone charaktery
Powyższe z pewnością ułatwi komunikację oraz realizację założeń projektowych.

Zespół projektowy – odpowiedni skład

Najważniejszą osobą zespołu projektowego jest kierownik projektu (koordynator) i to on dobiera sobie potrzebnych do realizacji założonego planu, członków. Wszystko zależy od możliwości firmy, która prowadzi projekt oraz od jego zasięgu terytorialnego.

Zespół projektowy przykładowo składa się z następujących osób:
– kierownik projektu
– specjalista ds. rozliczeń finansowych
– księgowy/księgowa projektu
– specjalista ds. promocji i rekrutacji
– pracownicy administracyjni
– pozostali pracownicy

Każdy z członków zespołu niezależnie od wykonywanych czynności musi wykazywać pełne zaangażowanie w pracę projektu oraz dążenie do osiągnięcia celu. Każda z tych osób powinna znać swój zakres obowiązków, wywiązywać się ze zleconych zadań oraz poczuwać do odpowiedzialności za nie.

Zespół projektowy – proces rekrutacyjny

Rekrutacja może być przeprowadzona w charakterze otwartym lub zamkniętym. W przypadku rekrutacji otwartej, członków zespołu poszukuje się na zewnątrz, poza daną firmą. Natomiast rekrutacja wewnętrzna, która najczęściej jest wybierana, realizowana jest w oparciu o osoby już zatrudnione w firmie.
Druga z opcji jest o tyle korzystniejsza, że mamy już wiedzę na temat jakości i stylu pracy tych osób oraz ich zaangażowania. Plusem jest również sytuacja, w której poszczególne osoby już wcześniej ze sobą efektywnie współpracowały, nie będzie trzeba wtedy tracić czasu na ich wzajemne dotarcie się. Sytuacja, w której członkowie wcześniej się nie znali będzie z pewnością trudniejsza, ale nie znaczy to, że trzeba z niej rezygnować.
Jednym z zadań kierownika zespołu jest właśnie zapewnienie dobrej współpracy poszczególnych osób zespołu poprzez odpowiedni podział obowiązków oraz wykorzystanie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych i komunikacyjnych.

Najważniejszy kompetentny kierownik zespołu

Rola kierownika zespołu tzw. koordynatora projektu jest kluczową bo to na nim spoczywa odpowiedzialność za wykonanie większości prac, dlatego nie każdy może taką rolę pełnić.

Taka osoba przede wszystkim powinna wykazywać się bardzo dobrą wiedzą w zakresie tematyki projektu choć nie musi być w tym temacie specjalistą ponieważ zawsze może korzystać z wiedzy ekspertów. Podstawą jest doświadczenie oraz zdolności, które pozwolą sprawnie kierować zespołem ludzi, koordynować zadania czy czuwać nad jakością i ryzykiem w projekcie.

Dobry kierownik powinien być skutecznym negocjatorem, trenerem, mentorem oraz inicjatorem działań oraz posiadać poniższe cechy:
– umiejętność aktywnego słuchania
– otwartość na krytykę
– umiejętność dobrej organizacji pracy
– stanowczość
– zdolność podejmowania szybkich decyzji

To właśnie kierownik powinien dawać wzór pełnego zaangażowania w prace przy projekcie, aby członkowie zespołu mogli go naśladować.

Rola eksperta

W każdym projekcie pojawia się również miejsce dla osoby, która jest ekspertem w tematyce projektu. Z uwagi na to, że kierownik nie musi być w tym temacie specjalistą, zawsze w razie potrzeby może skorzystać z pomocy takiego eksperta. Osoba taka nie wchodzi w skład zespołu ponieważ jej pomoc jest konieczna tylko w wyjątkowych sytuacjach np. gdy trzeba rozwiązać jakiś problem czy sporną kwestię. Ilość powołanych do projektu ekspertów zależy od zasięgu i skali przedsięwzięcia.

Korzystanie z pomocy eksperta z pewnością pozwala uniknąć niepożądanych skutków w realizacji projektu.

25 kwietnia 2019
© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X