Specjalista kadr i płac – coroczne zmiany w wynagrodzeniach

Nowy rok przynosi zawsze spore zmiany dla specjalistów kadr i płac w szczególności dotyczące wynagrodzeń.

Każdego roku w związku z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu ulegają zmianie stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 01 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto co daje 1530 zł netto. Koszt pracodawcy przy wynagrodzeniu minimalnym w 2018 roku wynosi 2532,81.

Wzrosła również minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Obecnie wynosi ona 13,70 brutto. Netto z tej kwoty zależne jest od należnych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Każdy specjalista kadr i płac musi pamiętać, że w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego zwiększa się także wysokość dodatku z tytułu pracy w godzinach nocnych, wysokość kwoty wolnej od podatku, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, minimalnego zasiłku chorobowego czy też świadczeń za czas gotowości do pracy.

specjalista kadr i płac

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X