FAQ

Dokumenty  wysyłamy do 3 dni roboczych przesyłką kurierską oraz do 7 dni roboczych listem poleconym. Do tego czasu należy jeszcze doliczyć czas realizacji usługi przez pocztę polską lub firmy kurierskie.

 

Postaramy się aby sytuacji problemowych nie było 🙂 Jednak w przypadku ich wystąpienia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [wyślij zgłoszenie] lub sms pod numer 663 904 349

Dane dodatkowe jak PESEL, data i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zawiera

 • 1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 • 2) numer PESEL uczestnika kursu,
 • 3) nazwę kursu;
 • 4) wymiar godzin kształcenia na kursie;
 • 5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
 • 6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, która zawiera:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
  • datę wydania zaświadczenia
  • numer zaświadczenia

Aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia wystarczy przesłać do nas wiadomość z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail, a my utworzymy dla Ciebie indywidualne konto na którym udostępnione będą materiały szkolenia

TAK.

Kursant otrzymuje dostęp do materiałów zakupionego kursu do czasu zakończenia nauki. 

Maksymalny czas na zrealizowanie zakupionego kursu to 1 rok -365 dni. Po tym czasie niezakończony kurs przepada i nie ma możliwości jego ukończenia. Czas odlicza się automatycznie na indywidualnym koncie każdego uczestnika.

Wszystkie nasze kursy stworzone są w taki sposób aby można było z nich korzystać także na urządzeniach mobilnych. Ze względu na formę kursów zdecydowanie zalecamy jednak korzystać podczas nauki z komputera lub tabletu.

W 2023 roku termin czasowego zamknięcia placówki to:

czerwiec: 22.06 – 30.06.2023*

sierpień: 14.08-18.08.2023*

* terminy mogą ulec zmianie.

W tym czasie można realizować zakupione wcześniej kursy, ale nie będą realizowane wysyłki dokumentów.

Oczywiście.

Wystarczy w formularzu zamówienia zaznaczyć chęć otrzymania faktury. Faktury na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z numerem NIP.

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

X