E kurs Koordynator projektów

Sale!

E kurs Koordynator projektów

250.00  220.00 

Koordynator projektów unijnych to kurs idealny dla Ciebie jeśli interesujesz się projektami UE i chcesz uzyskać wiedzę i kompetencje do pracy w działach projektowych.

Kurs kształtujący umiejętności do zawodu Koordynator projektów unijnych (Kod zawodu: 242102)

Zdobądź nowy zawód potwierdzony powszechnie uznawanymi dokumentami.

Opis produktu

E kurs Koordynator projektów to kurs, dzięki któremu zdobędziesz umiejętności i uzyskasz kompetencje niezbędne do tworzenia i zarządzania pracą zespołu projektowego, zarządzania budżetem projektowym, planowania i kontrolowania realizacji zadań w projektach.

Koordynator projektów unijnych – kurs online z zaświadczeniem MEN i certyfikatem!

Kurs skierowany jest w szczególności do osób, które poszukują pracy w dziedzinie zarządzania projektami unijnymi oraz wszystkich menadżerów, kierowników i właścicieli firm, w których są realizowane lub będą realizowane różnego typu projekty unijne i inne.

Program kursu

 • Definicje i wielkości projektów
 • Projekty unijne, miękkie i twarde
 • Rola i kompetencje
 • Zadania koordynatora projektu
 • Wybrane metodyki zarządzania projektem PRINCE2, PMBoK, PCM, Scrum
 • Zarządzanie cyklem życia projektu według PCM
 • Dobór członków i tworzenie optymalnego zespołu
 • Zatrudnianie i zarządzanie personelem projektów UE w perspektywie 2014-2020
 • Realizacja projektu
 • Cykl ogłoszenia i realizacji projektu
 • Obowiązki beneficjenta projektów UE
 • Zasady realizacji projektów partnerskich
 • Rodzaje wskaźników
 • System wskaźników EFRR, FS i EFS oraz ich monitorowanie
 • Zasady promocji projektów
 • Baza konkurencyjności i portal ogłoszeń PROW
 • Zasada równości szans i niedyskryminacji w projektach
 • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 • Monitoring – cele i rodzaje
 • Ewaluacja – definicje, funkcje i cele.
 • Rodzaje i zakres kontroli projektów
 • Zakończenie projektu

Certyfikacja

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie MEN oraz certyfikat z kodem zawodu Koordynator projektów unijnych (Kod zawodu: 242102) –  dokumenty w pełni honorowane zarówno w kraju jak i za granicą, dokładnie takie same jak po kursach stacjonarnych!

© Centrum szkoleń MG-edu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ustawienia prywatności

Ciasteczka

www.mg-edu.pl

W celu przetwarzania zamówień, koszyka oraz logowania na konto użytkownika.

Polityka prywatności

www.mg-edu.pl

Musisz przeczytać i zaakceptować naszą politykę prywatności.

Zaloguj

Rejestracja

FACEBOOK Utwórz konto
X